Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments Northern Cyprus Apartments

PAZAR [Northern Cyprus Property] RAPORU 2005 - KUZEY KIBRIS HOME

Memleket Cephesinde [Northern Cyprus Property] Her Þey Sakin

Emlak piyasasindaki [Northern Cyprus Property market] bu ürkütücü sessizliðin ne kadar? s?caða, ne kadar? ise bildik propagandalara [about Northern Cyprus property market] baðl??

Sakin bir yaz [in Northern Cyprus property market] bekleniyor: Boðucu s?caklar bile tek baş?na potansiyel al?c?lar? [of northern Cyprus properties such as apartments in central Kyrenia] gün boyunca inşaat alanlar?n?n çevresinde dolaşmaktan al?koyuyor. Ancak emlak piyasas?ndaki [Northern Cyprus property market] bu ürkütücü sessizliðin ne kadar? s?caða, ne kadar? ise bildik propagandalara [about Northern Cyprus property market] baðl??

[Northern Cyprus Property] Emlak acenteleri genelde yaz aylar?n?n sakin olduðunu ve kişilerin tatil deðil de özellikle sat?n almak [such as apartments in central Kyrenia] için geldiði sonbahar aylar?nda daha fazla emlak [Northern Cyprus properties such as apartments in Kyrenia] sat?ld?ð?n? bildirirler. Ancak birçok kişi, gözün gördüðü durgunluktan fazlas?n?n var olduðunu düşünüyor. Geçtiðimiz ay Ýngiltere’deki Tonight with Trevor McDonald (Bu Akşam Trevor McDonald’la Birlikte) program?nda KKTC [Northern Cyprus property market] ile ilgili özel bir raporun yer almas?n?n ard?ndan birçok acente [of Northern Cyprus estate agents] sat?şlarda [of properties] beklenmeyen düşüşler olduðunu bildirdi. Asl?nda kendine ait olduðunu iddia ettiði bir arazideki inkişaf nedeniyle k?sg?n bir K?br?sl? Rum kad?n?n yer ald?ð? program en çok izlenen saatlerde gösterilmişti ve izleyiciler [viewers of potential buyers of Northern Cyprus properties such as apartments] üzerinde etki yaratm?şt?.

Program kuzey K?br?s’tan [Northern Cyprus] sat?n alman?n [properties such as apartments in Central Kyrenia] ‘dünyadak? en riskli emlake yat?r?m’ [investment in Northern Cyprus properties] yapmak olduðunu öne sürerek mülk sahiplerinin [Northern Cyprus property buyers] diðer şeyler yan?nda yasal işlem tehdidi alt?nda olabileceðini ortaya atm?şt?.
Ancak KKTC’nin [Northern Cyprus] sayg?n gazetecilerinden Tom Roche’nin program içeriðiyle ilgili olarak söyleyecekleri var: ‘K?br?s Rum mahkemelerinin kuzey K?br?s’taki [Northern Cyprus] herhangi bir mülk anlaşmazl?ð? konusunda karar verme yetkisi yoktur ve K?br?sl? Rumlar?n AB üyeliklerinin kendilerine bu olaylar? Avrupa Mahkemesine götürmesine izin vereceði konusundaki iddialar? da tümüyle yan?lt?c?d?r.

‘Birçok akl? baş?nda izleyici [potential buyers of Northern Cyprus properties such as apartments] Ýngiltere’de hemen her gece televizyonlar?n? açarak, ister kalitesiz yap?, ister güvensiz anlaşmalar, yasa d?ş? unvanlar ya da herhangi bir nedenle olsun, ‘Güneş alt?ndaki rüya evleri [apartments etc] bir kabusa dönüşen’ çiftle ilgili dehşet sahnelerini görür. Bu anlam?yla kuzey K?br?s’tan [Northern Cyprus] sat?n alman?n herhangi bir yabanc? ülkeden emlak [properties such as apartments] almakla bir fark? yoktur. Al?c?lara doðal olarak iyi bir avukat?n [in Northern Cyprus] yard?m? ve tavsiye edilen bir [Northern Cyprus] acente bulmalar? tavsiye edilir.’

Tüm bu kötü yay?nlara [about Northern Cyprus properties] bak?nca pazar?n the [northern Cyprus property] neden yavaşlad?ð? ortaya ç?k?yor. Ancak KKTC [Northern Cyprus] emlak piyasas? vurdumduymazl?ð?yla bilinir ve etraf sakinleşince yenilenmiş bir canl?l?kla geri s?çray?ş yapmas? bekleniyor. Sonunda hepsinin hatal? olduðunu kan?tlaman?n sadece tek yolu var!

Al?c?lara doðal olarak iyi bir avukat?n [in Nothern Cyprus] yard?m? ve tavsiye edilen bir acente [Northern Cyprus] bulmalar? tavsiye edilir.


KUZEY KIBRIS HOME
ISSUE 32
AÐUSTOS 20045
© 2005 - 2016 Distinctive Properties Ltd. Distinctive Properties Visitor Number